4 november 2022

Asset management
in maritieme logistiek

Meer output voor minder investering

De maritieme logistiek is een kapitaalintensieve bedrijfstak. Optimaal presterende assets (kranen, installaties, voertuigen etc.) zijn een randvoorwaarde voor succes. Toch is asset management een onderbelicht vakgebied. En dat terwijl de impact op het bedrijfsresultaat groot is.

Volgens benchmarks halen de koplopers in de maritieme logistiek 40% lagere kosten en 6% hogere installatie beschikbaarheid dan de volgers. Onder de streep geeft dit een 5% hoger rendement op de asset waarde. Toch slaagt maar een kwart van de bedrijven erin om deze prestaties te halen. Deze blog laat zien wat ervoor nodig is om dit rendement te behalen. Tevens laten we zien hoe Ultimate Maritime Logistics dit doet.  

         

Asset management in de maritieme logistiek

Asset management in de maritieme logistiek heeft een eigen dynamiek. Steeds opnieuw blijkt dat het verschil niet zit in duurdere assets en ook niet in fancy ICT. Maar waarin dan wel?

  1. Professionele invulling van de reliability engineering (RE) competentie.
  2. Performance management (prestatie meting en besturing).
  3. Gedegen en effectieve planning (werkvoorbereiding) en scheduling (indelen van werk).
  4. Risico- en conditie gestuurd onderhoud en investeringen.
  5. Reliability vanaf begin betrokken bij CAPEX asset projecten en leverancier selectie.
  6. Ondersteund met een modern (met de andere processen geïntegreerd) systeem voor asset management. Ultimate Maritime Logistics werkt altijd met Microsoft Dynamics 365.

Asset betrouwbaarheid

Bovenstaande items zijn stuk voor stuk geen wereldschokkende zaken. En dit is de afgelopen 20 jaar ook praktisch dezelfde ranglijst. Maar blijkbaar is het toch voor driekwart van de bedrijven een uitdaging om dit goed te doen. Het begint bij en eindigt met asset betrouwbaarheid. Bij hoge bezettingsgraad de uptime te verhogen. Bij lage bezettingsgraad, risico gestuurd activiteiten schrappen. Deze flexibiliteit (Agile bedrijfsvoering) vraagt een specifieke inrichting van processen en IT.

De basis wordt gelegd in goede informatie over faalgedrag van assets. In de praktijk is die vaak niet (voldoende) voorhanden. Als specialist in de maritieme logistiek zien wij vaak relatief veel reactief onderhoud; gericht op fixen van het probleem. Dat 3 tot 5 keer duurder is dan planmatig werken. Onze aanpak is opgezet om uit deze “brandweer”- modus te komen. En dat zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Ultimate Maritime Logistics start met een modelsysteem inrichting, standaard bibliotheken en bewezen metrics voor storing registratie. En een combinatie van ICT-expertise en vakkennis.

Een tweede bouwsteen is risico- en conditie gestuurd onderhoud. In de praktijk zien we vaak dat traditioneel interval gestuurd onderhoud, de boventoon voert. Voor de meeste kritische assets, zoals kranen, is conditie gestuurd onderhoud veel effectiever. Ook hier is een doelbewuste aanpak nodig; een combinatie van ICT productkennis (D365) en kennis van het gedrag van de specifieke assets van de maritieme logistiek.

In het uitvoeringsproces zijn werkvoorbereiding en scheduling de #1 succesfactor en tegelijk vaak het ondergeschoven kindje. De samenwerking tussen operations en asset management is cruciaal. In de praktijk loopt het werk toch vaak anders dan gepland. Bij goed voorbereid en gepland werk, is het makkelijker om in te schatten óf en waar een spoedklus ertussen past, maar ook wáár de pijn terecht komt, en hoeveel extra risico je dan loopt.

De voordelen van asset management voor de maritieme logistiek

De voordelen van goed asset management binnen de maritieme logistiek zijn groot. Om die voordelen te benutten, is een slimme aanpak nodig die aansluit bij de eigen dynamiek. Het belangrijkste daarbij is niet de fasering, maar de kwaliteit van de tools in onze gereedschapskist, en de vakkennis van onze consultants. Wij zien en hebben als bouwstenen van een succesvol groeipad de volgende vuistregels:

  • Klein en laagdrempelig beginnen, maar wel met een groot reisdoel voor ogen. Door een nulmeting aan de voorkant, weten wij snel hoeveel winst er te behalen is en wat realistisch is.
  • Maximaal gebruik maken van bewezen werkwijzen, ook al komen die vaak van buiten de maritieme logistiek. Een geslaagde samenwerking combineert ICT-expertise en vakkennis.
  • De implementatie versnellen en licht houden, door inzet van ICT-bouwstenen waarvan we weten dat die in de praktijk van de maritieme logistiek goed werken.

Heeft u interesse om te weten wat u kunt bereiken met asset management? Neem dan contact op voor een intake of quick scan. 

Heeft u vragen?

De maritieme logistieke wereld is complex en zit vol uitdagingen. Heeft u vragen en wilt u eens van gedachten wisselen? Neem dan even contact met ons op.

neem contact op
Deel dit inzicht 

Andere inzichten

Onze werkwijze

Dankzij korte communicatielijnen binnen onze organisatie garanderen wij een gepaste, vakkundige en snelle oplossing en staan 24/7 voor u klaar. Wij denken pro-actief met u mee en zullen er alles aan doen om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te waarborgen. 

Neem contact op

Ultimate Maritime Logistics

Maanlander 33
3824 MN Amersfoort
Nederland

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van trends in de maritieme industrie en ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief.